Projecte IdentifEye

La Fundació Jesuïtes Educació, a través del CETEI participa en el projecte europeu IDENTIFEYE.

| 04-10-2015

La Fundació Jesuïtes Educació, a través del CETEI participa en el projecte europeu IDENTIFEYE. Aquest projecte s’està duent a terme amb el propòsit de:

 

  •  Conscienciar als estudiants sobre la importància de saber crear i gestionar la seva pròpia identitat digital
  • Explicitar i compartir amb ells els riscos de publicar informació personal en Internet.

 

El projecte IDENTIFEYE ha desenvolupat un enfoc  un innovador de la formació sobre la identitat digital utilitzant com a eina  principal la realitat augmentada. El projecte es centra en millorar les competències dels professors per assolir l’objectiu final del:  conscienciar al  major número de alumnes dels riscos i futures repercussions de publicar informació personal en Internet.

IDENTIFEYE ofereix als professors noves eines educatives per abordar el nou repte que suposa crear i gestionar de forma adequada la identitat digital dels ciutadans de la Unió Europea. Aquest projecte es desenvolupa en sis països de la Unió Europea: España, Grecia, Holanda, Chipre, Lituania i Polonia.

 

Els resultats que s’espera assolir en el projecte són:

Una recopilació de bones pràctiques realitzades per professors dels països participants en relació a com educar als estudiants per  fer un ús correcte de la seva pròpia Identitat Digital.

  • Un manual amb els fonaments teòrics sobre “identitat digital” i com gestiona-la i les instruccions per educar als alumnes en aquest tema.
  • Materials didàctics de lliure ús per utilitzar en les sessions d’aula.
  • Accessibilitat i difusió dels recursos descrits al major nombre de centres educatius en cada país.

 

La data de finalització del projecte és novembre de 2015.

 

 

Comparteix