Informació i admissions

Més informació del Departament d'Ensenyament

  • Què es necessita per fer la preinscripció?
    • DNI de l’alumne
    • Llibre de família
    • Targeta sanitària de l’alumne
    • Formulari de preinscripció