Ampliem horitzons

Jesuïtes Bellvitge - C.E. Joan XXIII ofereix als seus alumnes la possibilitat de viure l’experiència de fer intercanvis internacionals que enriquiran els seus coneixements de llengües estrangeres. 

  • Objectius i modalitats

   El coneixement d’altres cultures i llengües és un factor de promoció social i cultural fonamental.

   Ens proposem ampliar els horitzons dels nostres joves, oferint-los la possibilitat de conèixer altres cultures i altres joves europeus.

   Promovem l’intercanvi en dues modalitats:

   – Telemàtica (virtual, a través de l’ordinador)

   - Presencial (viatges i estades)

  • Programa Erasmus+ -InTIME21- (promogut per la Unió Europea):

   Realització d’un projecte amb sis escoles europees (a Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Itàlia, Polònia i Eslovènia) per experimentar noves idees i metodologia d’ensenyament-aprenentatge per al segle XXI.

   Setmana English Week:

   Una setmana a la Costa Brava, amb activitats d’aprenentatge i lúdiques en un entorn en anglès. Activitat opcional promoguda per l’àrea d’anglès a 2n d’ESO.

   European Citizenship:

   El Jesuïtes Bellvitge – C.E. Joan XXIII és membre fundador de l’Associació International Education, que fomenta l’intercanvi entre alumnes de secundària i que participa en un projecte curricular (2 hores setmanals, matèria optativa) de ciutadania europea, amb el suport de la Unió Europea. Programa interdisciplinari amb continguts de geografia, història, ciència, organització política, llengües, migracions de poblacions i saber-se moure per viatjar. En suma, inclou tot allò que ens uneix com a ciutadans europeus. La matèria s’imparteix en anglès. Implica comunicació amb alumnes d’escoles europees de qualitat reconeguda i intercanvis de curta estada (4-5 dies) a 3r d’ESO.

   A més:

   Projectes d’intercanvis de professors entre diverses escoles europees per compartir metodologies i experiència. Participació en el programa d’Escoles Multilingües, per la utilització de l’anglès com a eina vehicular i per l’aprenentatge de diverses matèries curriculars. Metodologia AICLE, aprenentatge integrat de llengües estrangeres en el currículum, els alumnes cursen algunes matèries del seu currículum en llengua anglesa: English Drama; Socials; Religió; Educació física, etc., depenent dels cursos. Preparació per a la presentació a les proves de nivell de Cambridge ESO.

   Auxiliar de conversa