Acció social a l'ESO

L’Acció social a l’ESO la centrem en el 4t curs de l’etapa. Un moment en què els joves poden estar més conscienciats i sensibilitzats en temes de caire social. Aquesta acció social l’anomenem «aprenentatge i servei».

Programa d’aprenentatge i servei

El Programa d’aprenentatge i servei és un programa en què els alumnes de 4t d’ESO realitzen un voluntariat de 2 hores setmanals al llarg del curs en una institució en coordinació amb Jesuïtes Bellvitge, o bé un treball sobre una entitat que es preocupa pels altres i pels més desvalguts.

Altres activitats de voluntariat:

 • Campanyes solidàries.
 • Col·laboració amb el Banc dels Aliments de la Parròquia Mare de Déu de Bellvitge en la recollida d’aliments i l’organització.
 • Dia Solidari: col·laboració en projectes del Tercer Món (El Salvador: Guarjila) i el Quart Món: Fundació La Vinya, Migrastudium, etc.

  • Els objectius del curs són els següents:

   ­- Conèixer els diferents àmbits socials subjectes a marginació o simplement de necessitat tant del barri com d’altres zones.

   - Conèixer els fenòmens socials teòrics i pràctics que porten a les desigualtats.

   - Obrir els ulls a altres valors, situacions, formes de vida, cultures diferents, i afavorir el respecte i la tolerància.

   - Conscienciar i tenir informació sobre la situació de pobresa dels països del Sud, i a la vegada la dels nens que la viuen.

   - Despertar i afavorir el desenvolupament personal fomentant actituds com poden ser la gratuïtat, la disponibilitat, el servei, la solidaritat i el respecte.

   - Arribar a un compromís personal a fi de millorar tot l’entorn que ens envolta i, si cal, arribar a la seva transformació.

   - Informar els nois sobre la problemàtica de la vellesa, del que suposa trobar-se en aquesta situació i dels problemes que es generen en la societat actual.

   - Portar a terme un dels objectius de la fe cristiana: «Estima els altres com a tu mateix» (Mt 22,39).

  • Alguns centres on es realitza el voluntariat:
   • Residència d’avis Santa Eulàlia
   • Esplai l’Esclat
   • Club Infantil i juvenil de Bellvitge
   • Residència La Rambla
   • Reforç escolar a la Parròquia Mare de Déu de Bellvitge
   • Banc d’aliments
   • Esplai Quitxalles
   • Esplai Bocins
   • Centre de persones amb discapacitat del Gornal
   • Residència Feixa Llarga
   • Residència Santa Isabel.