Aprenent tots junts. L’educació és cosa de tots. Compromesos amb els joves del present, els professionals del futur

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) té com a finalitat promoure una educació integral de l’alumne mitjançant el rendiment acadèmic i una ferma formació personal i en valors.

  • Els objectius de l’ESO es treballen des de diferents vessants:
   • Tractament a la diversitat

    Promovem l'educació personalitzada com a expressió que l'alumne és el centre i l'eix de la nostra tasca educativa, tasca que s'ha de dur a terme en un clima de relació personal i com un camí vers la maduresa, fent de la planificació de les accions educatives de la tutoria, dels grups flexibles, dels equips de cooperació, dels grups de desdoblament amb menys alumnes per grup, de l'adaptació de la formació de cada alumne en funció de les seves capacitats d'aprenentatge i de l'orientació, les funcions clau de la nostra activitat educadora. També atenem la diversitat com a element bàsic de sosteniment del model constructiu dels aprenentatges que promovem, en què cobra especial rellevància la Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE).

   • Formació social i emocional

    Promovem la formació integral de l'alumne com a model de desenvolupament de totes les capacitats humanes, prioritzant la funció social de l'escola a partir del programa de competència social i emocional, i també el treball per a la gestió positiva de conflictes (servei de mediació escolar), el foment de l'autoestima i les actituds positives i solidàries mentre acompanyem els nois en el procés de l'adolescència.

   • Programa educat 2.0

    Gràcies a un professorat expert i innovador en continguts i metodologies digitals (web 2.0., treball cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, pissarres digitals, aules amb canó de projecció, etc.), i a la plataforma educativa NET, els alumnes reben diversitat de recursos i materials TIC que els faciliten un ampli ventall de possibilitats a l'hora de treballar tot tipus de coneixements competencials en tots els camps, que refermen el seu aprenentatge i la seva inserció en la societat del segle XXI.

   • Aprenentatge integrat de continguts curriculars i llengua estrangera (AICLE) en el currículum.

    Des de l'escola facilitem matèries curriculars en anglès en cada curs de l'ESO per tal de potenciar la comunicació en aquesta llengua a partir de la seva utilització en l'aprenentatge.

   • Relacions internacionals

    Segons la Comissió Europea «en el món d'avui dia el coneixement de llengües estrangeres ha deixat de ser una elecció per passar a ser una necessitat». Des de l'escola cuidem molt de prop els intercanvis lingüístics bilaterals en francès i anglès, el programa de cultura europea European Citizenship i el Programa Erasmus Plus, abans Comenius, que inclouen un intercanvi multilateral entre escoles de qualitat d'Europa i programes de cooperació amb escoles estrangeres.

   • Certificacions en llengües

    La garantia de qualitat és que els alumnes obtinguin la certificació de la seva competència en llengua estrangera per part d'organismes externs reconeguts. És el cas del Preliminary English Test (PET), de la Universitat de Cambridge, i de l'examen de francès Diplôme d'Études de Langue Française (DELF).

   • Tractament de la diversitat

    Millorar el rendiment dels alumnes amb dificultats especials.
    Potenciar el rendiment dels alumnes amb altes capacitats.
    Millorar el rendiment dels alumnes amb capacitats i ritmes d’aprenentatge diferents.

   • Potenciar les noves tecnologies

    Donar continuïtat al projecte TRESOR.
    Promoure un nou model d’aprenentatge basat en l’alumne.
    Aconseguir la participació dels alumnes en la marxa de l’escola: delegats; experts TIC; voluntaris.

   • Formació integral de l'alumne

    Aconseguir la participació dels alumnes en la marxa de l’escola.
    Desenvolupar la personalitat de l’alumne: ajudar-lo a créixer des de la vessant humana i intel·lectual.
    Programes acadèmics per treballar millor actituds i valors.
    Potenciar el treball en l’àmbit del coneixement d’altres cultures.

   • Implicació de les famílies

    Aconseguir un equip de pares i mares delegats com a representants dels grups aula.
    Millorar la comunicació amb les famílies.

   • Ordre i disciplina

    Cercar més implicació dels alumnes en el respecte a les normes de convivència per millorar el clima d’aprenentatge a l’escola

   • Aplicar mesures de millora pedagògica

    Competència lingüística, matemàtica i aprendre a aprendre.

     

  • A l'ESO qui vol, pot!

   L’alumne és el principal protagonista del seu aprenentatge. Per això és important que l’escola i la família col·laborin plegats en el creixement de l’alumne i l’ajudin en la responsabilitat, l’autonomia, la motivació i l’esforç.

   • Responsabilitat

    L’alumne ha de ser responsable del seu treball diari, a casa i a l’escola. Els professors i la família l’han d’acompanyar. Fer-se gran és anar assumint responsabilitats: conèixer quina feina encomanen els professors i fer-la diàriament. Treballar amb regularitat i no deixar-la per al darrer moment. Equilibrar les hores d’estudi i la dedicació a altres activitats extraescolars.

   • Autonomia

    L’alumne s’ha d’anar acostumant al treball diari, dirigit per l’escola i acompanyat per la família, però en cap cas la família ha de fer el treball per ell. El nen ha de ser el protagonista actiu del seu propi procés.

   • Motivació

    Si l’alumne no té ganes de fer una cosa, difícilment la farà i l’aprendrà. No totes les matèries, ni tots els professors, són divertits. Cal ser conscient del valor de l’estudi i, sobretot, del valor que té estudiar allò que no li agrada i que li costa. És un repte que serveix per madurar com a persona.

   • L'esforç

    És important que l’alumne conegui la importància i el valor del que costen les coses. Les que més costen són les que tenen més valor i les que el resultat final val més la pena. La satisfacció d’haver aconseguit una fita que ha estat costosa és una experiència que omple d’autoestima i confiança l’alumne i l’anima a anar cap endavant.