Pràctiques en una empresa d’un país europeu

Els alumnes dels cicles formatius de grau superior opten a les beques Erasmus i Leonardo per conèixer el mercat laboral d'un altre país.

 • Programa Erasmus

  El període de pràctiques és l'estada durant un període de temps en una empresa o organització d'un altre país europeu i té per finalitat contribuir que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, a la vegada que adquireixen experiència laboral.

  El nostre centre i el Departament d'Ensenyament atorga ple reconeixement al període de pràctiques a l'estranger. Les ajudes tenen la finalitat de contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment despeses de viatge i de manutenció) en l'estada a l'estranger.

  L'alumne rep acompanyament i tutorització durant tot el període abans, durant i després de l'estada.

  Per a l'any 2015, tots els intercanvis seran Erasmus+, que és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Té vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats a desenvolupament del coneixement i les habilitats.

  Principalment, els nostres països d'acollida són el Regne Unit, Itàlia, Alemanya i França. El Centre d'Estudis Joan XXIII gestiona la petició dels ajuts, la informació i el seguiment de les estades i la recerca d'empreses i entitats col·laboradores:

  • Daisy
  • Casa di Carita
  • Crest Schools of English
  • Libero
  • Vassit
  • Universitat de Wolverhampton
  • Nuovo Musine Sportvillage
  • Rowland Hill Nursery School & Children’s Centre
  • Haringey Adult Learning Services

  Un altre projecte europeu és la visita de professors de llars infantils d'Alemanya, amb els quals treballem aspectes relacionats amb el cicle d'Educació Infantil, com la inclusió a l'aula. El treball es completa amb visites a llars infantils, tant públiques com privades, per observar diferents realitats. És molt important la participació i implicació tant dels professors com dels alumnes.