Dimensió professional

La formació professional és una de les apostes més clares del Joan XXIII des dels seus orígens.

  • Des del primer moment ja es planteja l'alternança entre les classes i les pràctiques a les empreses, molt abans de ser establertes al currículum oficial. Des dels inicis, la Direcció ha volgut establir una relació molt estreta amb el teixit empresarial per detectar les necessitats reals de l'entorn i poder adaptar els currículums i la formació continuada.

    Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d'aquests ensenyaments, és un crèdit avaluable i obligatori.