Mestres innovadors i enèrgics

L'equip humà de Primària està format per professionals apassionats, amb experiència i amb la formació necessària per acompanyar els alumnes en el seu desenvolupament maduratiu i formatiu. 

La vocació i el compromís dels docents que composen l'equip d'educadors de Primària són unes de les característiques principals que els defineixen. La innovació educativa i la passió per millorar dia a dia fa que els mestres estiguin en formació constant.

El desenvolupament de les capacitats individuals i socials, la motivació i l'acompanyament dels alumnes són objectius fonamentals pel nostre equip docent. Per això disposem de persones dinàmiques, enèrgiques i proactives.

L'equip docent de Primària són conscients que cada alumne té un ritme d'aprenentatge diferent, la diversitat dels alumnes fa que la intel·ligència emocional i la capacitat d'escoltar, de comunicar i de ser creatius siguin habilitats clau pel nostre claustre.