Innovació i canvi, el nostre compromís

Els aprenentatges estan organitzats per àrees connectades entre si. Les diferents agrupacions dels alumnes i l'ús de les eines digitals obren l'espai estàtic de l'aula al món real.

 • Projectes innovadors
  • Llibreta digital a 6è d’EP

   La llibreta digital és un projecte que pretén millorar la creació dels alumnes mitjançant les TIC. S'omple de continguts propis que faciliten l'estudi i l'adquisició dels nous aprenentatges. Això fa que l'alumne es faci responsable i protagonista del seu procés d'aprenentatge.

  • Experts en TIC a l'etapa

   Els experts en TIC tenen l'objectiu de col·laborar amb la resta de companys i professors en l'ús de les tecnologies aplicades a l'educació. Són alumnes que han rebut formació del responsable d'innovació o de sistemes informàtics. Assumeixen la responsabilitat d'ajudar als seus companys.

  • RàdioNET a 5è d'EP

   El PIX de la RàdioNET permet treballar la competència comunicativa i la competència digital d'una manera més motivadora. Durant el curs, els alumnes treballen diferents activitats de llengua en un estudi de ràdio real.

  • L'hort a 2n d'EP i USEE

   A la nostra escola, treballem l'hort a la USEE i a 2n de Primària. És un projecte en xarxa de les escoles de Jesuïtes Educació, que cultivem horts urbans a partir del planter fet créixer en una de les escoles participants.

   L'hort escolar es presenta com una experiència educativa per ajudar a adquirir una visió global del procés de desenvolupament d'un viver, planter i hort escolar a partir d'una vivència directa. És un espai per aprendre fent, experimentar, observar, estimar la natura, conviure i col·laborar.